İRAN KÜLTÜR EVİ

Tanınmış Simalar

 
 
 

Aranacak

 

 

 

BEDÎUZZAMAN FURÛZANFER

(1906-1970)

Sonraları Bedîuzzaman Furûzanfer olarak tanınan çağdaş bilim adamı ve edebiyatçı  Celil Ziya Edib 1906'da Horasan eyaletinin Tabas kentine bağlı Boşruye köyünde doğdu. Kökleri Şah Abbas dönemine kadar uzanan, pek çok alimler yetiştirmiş ünlü bir aileye mensub olan Bedîuzzaman temel İslâmî bilimleri doğduğu köyde okudu ve daha sonra Meşhed’e giderek Abdulcevad Edib-i Nîşaburî, Mirza Hasan Sebzevarî ve Şeyh Murtaza Aştiyanî gibi büyük ulemanın yanında, mantık, usul ve Arab dili ve edebiyatı öğrendi. 1963 yılında Tahran’a gelerek İslâmî ve edebî araştırmalarını yoğunlaştırdı. Fıkıh, usul, felsefe, ilahiyat ve edebiyat alanlarında araştırma yapan Furûzanfer eğitim çalışmalarına Daru'l-Funûn'da başlayarak daha sonra Daru'l-Muallimîn'de devam etti. Bir süre Sepahsalar Medresesinde tefsir ve Arab dili ve edebiyatı dersleri verdikten sonra Tahran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak istihdam edildi ve 30 yıl boyunca burada görev yaptı. 1943 yılında İlahiyat Fakültesi dekanlığına atandı ve bu sıralarda kurulan Fars Dili ve Edebiyatı Akademisine üye oldu. İki dönem Tahran milletvekilliği ve bir dönem senatörlük görevlerini üstlendi. Furûzanfar bir çok Avrupa ve Asya ülkelerine bilimsel amaçlı ziyaretlerde bulundu ve bir süre Lübnan Beyrut Üniversitesinde Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında ders verdi.

Üstad Bedîuzzaman araştırmalarını Mevlânâ ve Attâr-ı Nîşaburî konusunda yoğunlaştırmış ve ömrünün yaklaşık kırk yılını bu konuya vermiştir. Bu değerli bilim adamı 1970 yılında, 68 yaşında Tahran’da vefat etti.

 En  önemli eserleri : Söz ve Söz Sahipleri (2 cilt) ve Fars Edebiyatından Seçmeler