farsititle.GIF (1252 bytes)
Farsça Öğrenelim

Farsçada iki çeşit harf mevcuttur: Ünlü ve Ünsüz.

Ünlüler işaret olarak ünsüzlere eklenirler.

İlk işare (sağdan birincisi) Ünsüzlerin üzerine konar ve "e" sesini temsil eder. Örneğin : "Mert" ve "Türkiye"

İkinci işaret (ortadaki) de Ünsüzlerin üzerine konar ve "e" sesini temsil eder, fakat tallefüzü farklıdır: Örneğin : "Mevlana"
 

Üçüncü işaret de (soldaki) aynen ünsüzlerin üzerine konar ve "O" sesini temsil eder. Örneğin : "Orman"
 

wpe1.jpg (2018 bytes)

 Uzun sesliler üç tür Ünlü harfı içermektedir: Birincisi "â" ve İkincisi "û" ve Üçüncüsü ise "î" olmaktadır.
 

wpe2.jpg (2162 bytes)

Örneğin:ûra

wpe3.jpg (2004 bytes)

Örneğin: Î wpe4.jpg (3954 bytes)
WB00723_.gif (480 bytes)Devam WB00723_.gif (480 bytes)Alfabe oyunu