زبان فارسي در تركيه

 رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

 

   

 

 

گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات دانشگاه سلجوق قونيه

گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات دانشگاه سلجوق يكي از سه بخش تشكيل دهنده گروه زبان و ادبيات هاي شرقي است . دو بخش ديگر را گروههاي زبان وادبيات غرب و زبان و ادبيات اردوه تشكيل ميدهند. گروه زبان وادبيات فارسي در دانشگاه سلجوق از سال 1989 فعاليت آموزشي خود را شروع كرده است. اين گروه كه فعاليت خود را با يك استاديار ، يك مربي و يك معلم شروع كرده بود در حال حاضر با سه استاديار ؛ يك مربي ؛ يك كارشناس و يك معلم به فعاليت خود ادامه ميدهد مضافا علي تميزآل نيز به اخذ دكترا از دانشگاه آنكارا توفيق يافته، به زودي به كادر آموزشي گروه خواهد پيوست.

اعضاي هيات علمي گروه در حال حاضر عبارتند از :

دكتر يعقوب شفق (استاد يار و مدير گروه )

دكتر يوسف اوز (استاديار)

دكتر نوري شيمشكلر ( استاديار)

دكتر ابراهيم كونت ( مربي)

فاروق آلپ (كارشناس)

سنان تاش دلن (معلم)

دوره ليسانس

گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه سلجوق در سال تحصيلي 90-1989 به بعد  فعاليت خود را بدون وقفه ادامه ميدهد. دوره دوم (شبانه) گروه زبان و ادبيات فارسي در سال 1993 با تصويب دانشگاه شروع بكار كرد و شش سال بعد باز به دستور دانشگاه تعطيل شد . براي دوره اول (روزانه) گروه نيز همانگونه كه پيش از اين اشاره شده از سال تحصيلي 2002 – 2001 دانشجوئي گرفته نشده است . عناوين دروس دوره ليسانس و تعداد واحدهاي هر درس در هر دوره (روزانه و شبانه) به شرح زير است :

كلاس اول : عنوان درس تعداد واحد

دستور زبان 4

قرائت ، املاء ، ترجمه 4

ترجمه فارسي – تركي،مكالمه 4

مقدمه تاريخ ادبيات 2

متون ساده 2

كلاس دوم دستور زبان 2 قرائت ، املاء ، ترجمه 4

ترجمه فارسي – تركي،مكالمه 2

مقدمه تاريخ ادبيات 2

متون كلاسيك و تاريخي 2

مقدمه زبان عربي 2

بررسي متون 2

كلاس سوم متون معاصر 4

ترجمه فارسي – تركي،انشاء 2

مقدمه تاريخ ادبيات 2

متون كلاسيك و شرح متون 4

اطلاعات ادبي 2

دستور زبان عربي 2

متون عربي 2

كلاس چهارم متون معاصر 4

ترجمه فارسي – تركي،انشاء 4

مقدمه تاريخ ادبيات 2

متون كلاسيك و شرح متون 4

دستور زبان عربي 2

متون عربي 2

رساله پايان تحصيلي __

دانشجويان در تدوين پايان تحصيلي خود ، نمايه الفبايي ادبيات آثار مولانا ، سعدي و حافظ را براساس شروح مختلف (عثماني –فارسي – تركي) تهيه ميكنند . به ترجمه تركي متون فارسي مي پردازند . كتابهاي دستور زبان را مورد بررسي قرار ميدهند . موارد دستوري داستانهاي فارسي را تجزيه وتحليل مي كنند.

دوره فوق ليسانس

گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سلجوق در سال تحصيلي 91-1990 برنامه فوق ليسانس را زير نظر انستيتوي علوم اجتماعي آغاز كرد و در حال حاضر نيز ادامه ميدهد. عناوين دروس ، تعداد واحدها ونام مدارس در اين دوره به شرح زير است :

نام مدرس عنوان درس تعداد واحد

دكتر يعقوب شفق اصول تحقيقات علمي 2

دكتر يعقوب شفق مراحل وانواع شعر فارسي 2

دكتر يعقوب شق بررسي متون 2

دكتر يوسف اوز متون معاصر 2

دكتر يوسف اوز متون سوم 2

دكتر نوري شيمشكلر زبان وادب دردوره سلجوقيان 2

____ سمينار 2

اسامي فارغ التحصيلان دوره فوق ليسانس و عناوين رساله هاي كه تهيه كرده اند به شرح زير است :

1) نوري شيمشكلر : «عابدين پاشا و ترجمه و شرح مثنوي شريف» (جلد اول ) 1992 (به راهنمايي دكتر عدنان قره اسماعيل اوغلو)

2) سليمان تركمن : ترجمه

3) عمر بكتاش : « وخي اسماعيل افندي و شيخ مثنوي شريف » 1993 ( به راهنمايي دكتر عدنان قره اسماعيل اوغلو)

4) صلاح الدين دوزغون: «صاري عبدالله وشرح مثنوي ، جواهر و بواهرمثنوي» 993 (به راهنمايي دكتر عدنان قره اسماعيل اوغلو)

5) كورمان تركمن : « زندگي و شخصيت ادبي حسن دهلوي » 1996 ( به راهنمايي دكتر يعقوب شفق)

6) علي تميز آل : « آثار تركي با الفباي قديم در حق مولانا و مولويگري مولفان آنها» 1996 ( به راهنمايي دكتر يعقوب شفق)

7) احمد فاروق چليك : « بررسي شرح مروري بر ديوان حافظ » 1996 ( به راهنمايي دكتر يعقوب شفق)

8) ابراهيم كونت : « فرهنگنامه هاي مثنوي و لطايف الغت عبدالطيف بن عبدالله » 1996 ( به راهنمايي دكتر عدنان قره اسماعيل اوغلو)

9) اورهان باش ترك : « بررسي شرح مروري بر مثنوي» 1997 ( به راهنمايي دكتر عدنان قره اسماعيل اوغلو)

10) فاروق آلپ : « توصيف مقاله و نمايه نسخه هاي ديوان كبير» 1997 ( به راهنمايي دكتر عدنان قره اسماعيل اوغلو)

11) سنان تاش دلن : « پزوهشگران مولويگري در دوره جمهوريت و نافذ اوزلق» 2001 ( به راهنمايي دكتر يعقوب شفق)

12) جسور سلطان اوغلو : « بررسي ترجمه ونمايه مشكلات مثنوي از فرهنگنامه هاي مثنوي » 2001 ( به راهنمايي دكتر نوري شيمشكلر)

دوره دكترا

گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه سلجوق در سال تحصيلي 95-1994 برنامه دكتراي خود را زير نظر انستيتوي علوم اجتماعي آغاز كرد و تاكنون دو نفر به دريافت درجه دكترا نائل شده اند. در حال حاضر يك دانشجو مشغول تحصيل در اين دوره است و يك دانشجوي ديگر تحصيلات خود را در دانشكده زبان ، تاريخ و جغرافيا به انجام رسانيده است.

عناوين دروس ، تعداد واحد و نام مدرس هر درس در اين دوره به شرح زير است :

نام مدرس عنوان درس تعداد واحد

دكتر يعقوب شفق شرح متون 2

دكتر يعقوب شفق متون تصوفي 2

دكتر يوسف اوز روشهاي ترجمه 2

دكتر يوسف اوز نويسندگان و شاعران فارسي در قرن بيستم 2

دكتر نوري شيمشكلر اسلوب و گسترش تاريخي نشر فارسي 2

____ سمينار 2

اسامي فارغ التحصيلان دوره دكترا و عناوين رساله هايي كه تهيه كرده اند به شرح زير است :

1) نوري شيمشكلر: بررسي و نشر انتقادي « گلشن اسرار» شاهدي ابراهيم دده 1998 ( به راهنمايي دكتر عدنان قره اسماعيل اوغلو)

2) ابراهيم كونت : زندگي آثار وشرح و تحليلي ديوان او 2002 ( به راهنمايي دكتر عدنان قره اسماعيل اوغلو)

ساير فعاليتهاي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سلجوق

قونيه شهري است كه مولانا قسمت اعظم زندگي خود را در آن گذرانيده ، در آن پخته شد ودر آنجا به تدوين آثار پرداخت كه از سنگ بناهاي ادبيات فارسي بحساب مي آيند.

اين گروه در كنار فعاليتهاي آموزشي، با همكاري مركز تحقيقاتي سلجوقي به فعاليتهاي علمي؛ ترتيب نشستها و ساير اقدامات فرهنگي بويزه در ارتباط با انديشمند و عارف مشهور ، مولانا جلال الدين رومي دست مي زنند.

هر سال دو بار در دانشگاه سلجوق نشستها و مراسمي به مناسبت يادمان مولانا ترتيب مي يابد. يكي ازاين دو مراسم در فاصله روزهاي 3 تا 5 ماييس به مناسبت ورود مولانا و خاندانش به قونيه وديگري روز 17 آراليق به مناسبت « شب عروس» تشكيل مي شود. گروه زبان و ادبيات فارسي در سال ....... به بعد بطور مرتب دراين نشستها شركت مي كنند. مقاله هايي كه در اين نشستها عرضه شده اند همه از سوي دانشگاه چاپ و منتشر شده اند.

در مركز تحقيقاتي سلجوقي وابسته به دانشگاه سلجوق علاوه بر آثار (خطي و چاپي) مربوط به مولانا و مولويگري وجود دارد كه از سوي مرحوم پروفسور دكتر فريدون نافذ اوزلق اهدا شده اند .تعداد زيادي اثر تاريخي نيز موجود است .اعضاي هيات علمي اين گروه با بررسي آثار ياد شده تهيه ومنتشر ميكنند.

وجود گروه زبان وادبيات فارسي در شهر قونيه كه زماني پايتخت سلجوقيان آناطولي بوده فرصتي است تا تاريخ آناطولي در دوره هاي قرون وسطي و سوم بدقت مورد بازكاوي قرار گيرد و تاريخ ملت ترك به استناد منابع علمي روشن تر گردد. بررسي و تحقيق فرهنگ ادبيات دو ملت ايران و ترك كه سالها در كنار هم زيسته اند نيز از مهمترين وظايف اين گروه بشمار مي آيد.

سرگذشتنامه اعضاي هيات علمي

دكتر يعقوب شفق (استاديار و رئيس گروه زبان وادبيات فارسي)

در سال 1959 در سامسون متولد شد. بعد از اتمام تحصيلات ابتدايي و متوسطه، در سال تحصيلي 1979-1978 در رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آنكارا پذيرفته شد و در سال 1982 با درجه عالي از اين دانشگاه فارغ التحصيل گرديد و در همان سال براي دوره فوق ليسانس رشته مزبور ثبت نام كرد و پس از گذراندن واحدهاي مربوطه با ارائه تز فوق ليسانس خود با عنوان ”زبان و سبك در چهار مقاله“  با مشاوره پروفسور دكتر مليحه انبارجي اوغلو در تاريخ  10/4/1985 موفق به اخذ درجه كارشناسي ارشد شد. وي  همزمان با تحصيل در دوره كارشناسي ارشد شروع به تدريس در دانشگاه آتاتورك رشته زبان و ادبيات فارسي نمود و در سال 1986 با اخذ پذيرش از اين دانشگاه وارد دوره دكترا گرديد. وي در سال 1991 با ارائه رساله دكتري تحت عنوان ”بحرالمعارف و انيس العشاق“ سروري موفق به اخذ درجه دكترا گرديد. و در سال 1992 به عنوان استاد يار دانشكده زبان ، تاريخ و جغرافياي دانشگاه سلجوق تعيين گرديد. وي در حال حاضر رياست گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سلجوق را عهده دار بوده و بعنوان استاد زبان و ادبيات فارسي دراين دانشگاه  مشغول تدريس مي باشد.

آثار او در سه قسمت به شرح زير عبارتند از :

1) رساله ها:

ـــ زبان و سبك در چهار مقاله ( عنوان رساله فوق ليسانس با مشاوره پروفسور دكتر مليحه انبارجي اوغلو)، انيستيتوي علوم اجتماعي دانشگاه آنكارا

ـــ بحرالمعارف و انيس العشاق سروري (عنوان رساله دكتري با مشاوره دكتر عمر اوكوموش) انيستيتوي علوم اجتماعي دانشگاه آنكارا

2) كتابها

__ ترجمه از تركي به فارسي (همراه با عمراوكوموش) از انتشارات دانشگاه آتاتورك (ويرايش 1992)

__صنايع ادبي با ذكر نمونه هاي عربي – فارسي و تركي (بديع) (همراه با چوغنلي و توپارلي) ارزروم 1991)

__ ساختمان جمله در زبان فارسي (همراه با يوسف اوز) قونيه 1999

__ منتخبات ديوان كبير ، قونيه 2000

ــــ مقالاتي در باره شعر كلاسيك ، قونيه 2003

ــــ اصطلاحات عروضي ، قونيه 2003

 

ــــ گزيده اي از مثنوي، قونيه 2003 (انتشارات شهرداري قونيه)

3) مقالات :

نامبرده 39 مقاله علمي در نشريات ترك منتشر كرده است.

با مشاراليه ميتوان از طريق تلفن به شماره 2231495 – 0332 و پست الكترونيكي    Yakupsafak hotmail.comتماس گرفت.

 

 

دكتر يوسف اوز (استاديار)

 

مدرك ليسانس زبان وادبيات فارسي از دانشگاه آنكارا (دانشكده زبان ، تاريخ و جغرافيا)

مدرك فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه آنكارا (انستيتوي علوم اجتماعي)

مدرك دكترا زبان وادبيات فارسي از دانشگاه آنكارا (انستيتوي علوم اجتماعي)

وي در سال 1963 در آداپازي به دنيا آمد متي درمركز آموزش زبان تركي « تومر» وابسته به دانشگاه آنكارا تدريس كرد واز سال 1991 به بعد در دانشگاه سلجوق مشغول به خدمت است. دكتر اوز متاهل است و دو فرزند دارد و تا اندازه اي با زبانهاي عربي وانگليسي آشناست.

آثار او در چهار قسمت به شرح زير عبارتند از :

1) رساله هاي پايان تحصيلي

__ تحفه الاحرار و ترجمه تركي آن (رساله فوق ليسانس)

__ فرهنگنامه هاي فارسي – تركي در طول تاريخ (رساله دكترا)

2) كتابها

__ زبان فارسي (همراه با يعقوب شفق) قونيه 1999

__ شروح تحفه شاهدي ، قونيه 1999

ـ

3) مقالات :

__ نامبرده 10 مقاله علمي منتشر شده در نشريات ترك و دو مقاله ارائه شده به نشستهاي علمي دارد.

4) تراجم:

__ دكتر يوسف اوز سه اثر زير را از فارسي به تركي برگردانده است.

__ رمان و داستان در ادبيات ايران (ترجمه « چون سبوي شكسته» از محمد جعفر ياحقي)

__ گزارش نمونه (ترجمه بخشي از «قسمت ديگران وداستانهاي ديگر» ازجعفر مدرس صادقي)

__ ساز (ترجمه بخشي از «قسمت ديگران و داستانهاي ديگر» از جعفر مدرس صادقي

با مشاراليه ميتوان از طريق تلفن شماره 2231495 – 0332 و پست الكترونيكي ……

تماس گرفت.

دكترنوري شيمشكلر (استاديار)

مدرك ليسانس زبان وادبيات فارسي از دانشگاه آنكارا (دانشكده زبان ، تاريخ و جغرافيا)

مدرك فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه سلجوق (انستيتوي علوم اجتماعي)

مدرك دكتري زبان وادبيات فارسي از دانشگاه سلجوق (انستيتوي علوم اجتماعي)

وي در سال 1964 در قونيه متولد شد . پس از اتمام تحصيلات د وره دبيرستاني به آنكارا آمد و پس از دريافت درجه ليسانس به عنوان مترجم فارسي در ستاد ارتش مشغول به خدمت شد. او در بين سالهاي 1978 تا 1988 مسئوليت دفتر روزنامه صباح در قونيه را بعهده داشت.  وي متاهل بوده  و دو دختر دارد و تا اندازه اي با زبانهاي آلماني و عربي آشناست.

 قسمتي ازآثار او  به شرح زير است :

1) رساله پايان تحصيلي:

__ «عابدين پاشا و ترجمه و شرح مثنوي شريف » به راهنمايي دكتر عدنان قره اسماعيل اوغلو (رساله فوق ليسانس)

__ « گلشن اسرار از شاهدي ابراهيم» (نشر انتقادي) به راهنمايي دكتر عدنان قره اسماعيل اوغلو (رساله دكترا)

2) كتابها :

__ نمونه هايي از افعال فارسي كه با ادات مخصوص بكار مي روند (همراه با دكتر عدنان قره اسماعيل اوغلو) قونيه 1996

__ ويرايش كتاب مولانا و مولويگري از قونيه تا دنيا (حاوي مقالات 42 نويسنده) قونيه ، 2002

3) مقالات :

نامبرده 14 مقاله مولف و مترجم دارد.

با مشاراليه مي توان از طريق شماره تلفن 2231496 – 0332 و پست الكترونيكي

...تماس گرفت.

دكتر ابراهيم كونت (مربي)

وي در سال 1967 در قونيه متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در همان شهر يه پايان رساند و سپس وارد داشگاه آنكارا در رشته زبان و ادبيات فارسي گرديده و در سال 1991 فارغ التحصيل شد. در سال 1993  در انيستيتوي علوم اجتماعي دانشگاه سلجوق مشغول بكار شد. در سال 1996 با ارائه رساله فوق ليسانس تحت عنوان ”فرهنگ لغات مثنوي و فرهنگ مثنوي عبد اللطيف“ موفق به اخذ درجه كارشناسي ارشد  گرديد. در سال 2002 با ارائه تز دكتري با عنوان ”حزيني و ديوان او“(بررسي متن) درجه دكتراي خود را اخذ كرد. نامبرده از سال 1993 به اين طرف در گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه سلجوق فعاليت مي كند.

با مشاراليه ميتوان از طريق شماره تلفن 2231459 – 0332 و پست الكترونيكي

...تماس گرفت.

رساله ها:

 وي با تدوين رساله « فرهنگنامه هاي مثنوي و فرهنگ مثنوي عبداللطيف بن عبدالله » به دريافت درجه فوق ليسانس و با رساله «  حزيني و ديوان او (نشر انتقادي)» به درجه دكتراي زبان و ادبيات فارسي نائل آمد.

مقالات :

ـــ بياناتي در باره حضرت مولانا در كتاب  سلطان احمد حزيني و تسلاءالقلوب ، انتشارات يني ايپك يولو ، قونيه 2003 ، ص. 161 تا 164.

فاروق آلپ (كارشناس)

مدرك ليسانس زبان وادبيات فارسي ازدانشگاه آتاتورك (دانشكده ادبيات) در سال 1980

مدرك فوق ليسانس زبان وادبيات فارسي ازدانشگاه سلجوق (انستيتوي علوم اجتماعي)

نامبرده از سال 1956 در يكي از قصبات ماردين به دنيا آمد. پس از مدتي خدمت در كتابخانه وكتابخانه ملي تركيه (بعنوان كارشناس نسخه هاي خطي) وارد دانشگاه سلجوق شد. و خدمت خودرا بعنوان كارشناس ادامه داد. عنوان رساله فوق ليسانس وي « بررسي ، مطالعه نسخه هاي خطي ديوان كبير» است. آلپ با زبانهاي عربي و فارسي آشنايي دارد.

 آثار و فعاليتهاي علمي  :

__ فهرست مشترك نسخه هاي تركيه (آماسيه) در چهار مجله 95-1990

__ فهرست مشترك نسخه هاي تركيه (استانبول – سليمانيه ) 1994

__ فهرست مشترك نسخه هاي تركيه (آفيون ) 1996

__ فهرست مشترك نسخه هاي تركيه (باليكسير ) 1997

با مشاراليه ميتوان از طريق شماره تلفن 2231409 – 0332 و پست الكترونيكي

...

تماس گرفت.

سنان تاش دلن

مدرك ليسانس زبان وادبيات فارسي ازدانشگاه سلجوق (دانشكده ادبيات)

مدرك فوق ليسانس زبان وادبيات فارسي ازدانشگاه سلجوق (انستيتوي علوم اجتماعي)

وي در سال 1976 در ارزروم متولد شد. پس از اتمام تحصيلات دوره دبيرستان وارد دانشگاه سلجوق شد و در سال 1998 به دريافت درجه ليسانس نايل آمد. تاش دلن با تدوين رساله اي تحت عنون « فريدون نافذ اوزلق ودانشمنداني كه در دوره جمهوريت در خصوص مولويگري آثاري تهيه كرده اند » به دريافت درجه فوق ليسانس توفيق يافت. در حال حاضر در دوره دكتراي زبان وادبيات فارسي ادامه تحصيل مي دهد. وي با زبانهاي انگليسي و فارسي آشناست. مقاله اي از نامبرده باعنوان « كتابشناسي مولانا و مولويگري» چاپ شده است.

با مشاراليه ميتوان از طريق شماره تلفن 2231409 – 0332 و پست الكترونيكي

...

تماس گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كليات

 دانشگاه آنكارا

 دانشگاه استانبول
 دانشگاه سلجوق
 دانشگاه آتاتورك

كليات
برنامه درسي
فعاليتهاي گروه زبان
دكتر يعقوب شفق
 دكتر يوسف اوز (استاديار)
دكترنوري شيمشكلر (استاديار)
دكتر ابراهيم كونت (مربي)
فاروق آلپ (كارشناس)
سنان تاش دلن